DOBCL® Innovative Variety for Your Design.

     DuPont™ หนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านวิทยาการ และ วิทยาศาสตร์ในแขนงต่างๆ ก่อตั้งเมื่อปี 1802 DuPont™ รวบรวมวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ เพื่อจุดมุ่งหมายในการแก้ไขปัญหา และ พัฒนาวิธีการ หรือ กระบวนการในการสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์ มีบริษัทฯในเครือตั้งอยู่กว่า 90 ประเทศทั่วโลก และพร้อมที่จะให้การสนับสนุน และ การนำเสนอสินค้า และ บริการในด้านต่างๆ สู่ตลาด ครอบคลุมทั้ง การเกษตร อาหารโภชนาการ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสาร อุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์เพื่อการป้องกัน เครื่องใช้ในบ้าน วัสดุในการก่อสร้าง การขนส่ง ฯลฯ

     กว่า 2 ศตวรรษในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม และ วิทยาการเคมีเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ประสบความสำเร็จในตลาด เช่น Corian®, Teflon®, Kevlar®, Nomex®, SentryGlas® สามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่อาศัยของผู้คนนับล้านบนโลก มากกว่า 50 ปี DuPont™ พัฒนาผลิตภัณฑ์ Tyvek® เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และ ประสบการณ์กว่า 40 ปี ในตลาด ที่ช่วยปกป้องให้แก่งานหลังคา และ งานผนัง แก่บ้านและ ที่อยู่อาศัยนับล้านทั่วโลก โดยไม่เพียงแต่ช่วยเสริมประสิทธิภาพของระบบกันความชื้น และ กันน้ำ Tyvek® ยังช่วยคุ้มครองอาคารและเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวที่ช่วยลดโลกร้อน ด้วยทีม R&D ที่ดีที่สุดของ DuPont™ เรายังศึกษาและ เก็บข้อมูลเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านทางผู้ใช้งานโดยตรง และ ผู้รับเหมา เพื่อความยั่งยืนในการใช้งานและ ความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างถึงที่สุด DuPont™ เป็นผู้นำในการผลิตวัสดุเยื่อบุผิวในงานก่อสร้างที่สามารถระบายอากาศได้หนึ่งเดียวของโลก

     ผลิตภัณฑ์ DuPont™ Tyvek® หนึ่งในระบบปกป้องเพื่อใช้งานในภูมิสภาพต่างๆ วัสดุมีความสามารถระบายอากาศ เพื่อใช้ในงานป้องกันน้ำ ระบายความชื้นใต้หลังคา และ งานผนังต่างๆ โดยสามารถเสริมประสิทธิภาพ และ ป้องกันความชื้นเข้าในตัวอาคาร อีกทั้งยังสามารถยอมให้ความชื้นระเหยออกไปได้ในเวลาเดียวกัน ช่วยเสริมการใช้พลังงานในการทำความร้อน หรือ ทำความเย็นของอาคารให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

 

     Tyvek®นำเสนอผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน และ ตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ดังนี้


      Tyvek® UV-Façade สำหรับการใช้งานที่ต้องการ กันน้ำ ระบายความชื้น/ระบายอากาศ สามารถทนทานต่อรังสี UV

 

      Tyvek® Enercor® สำหรับการใช้งานที่ต้องการ กันน้ำ ระบายความชื้น/ระบายอากาศ สามารถสะท้อนความร้อน

 

      Tyvek® Supro สำหรับการใช้งานที่ต้องการ กันน้ำ ระบายความชื้น/ระบายอากาศ

 

      Tyvek® Housewap สำหรับการใช้งานที่ต้องการ กันน้ำ ระบายความชื้น/ระบายอากาศ

 

      Tyvek® AirGuard® SD5 สำหรับการใช้งานที่ต้องการ กันน้ำกันชื้น

     Tyvek® สามารถตอบสนองต่อการใช้งาน และวิธีการติดตั้งได้ในหลายรูปแบบ เช่น การปูเป็นชั้นผิวผนังเปิดด้านนอกอาคาร, งานปูเพื่อเป็นชั้นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา หรือ ใต้ชั้นผิวผนัง, งานปูเพื่อป้องกันการถ่ายเทอากาศ หรือ อุณหภูมิของตัวอาคาร ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 House Wrap | DuPont ™ Tyvek® HomeWrap ® | Sub Thai By DOBCL


Air Barrier System - Sealing the Building Envelope | DuPont™ Tyvek® | Sub Thai By DOBCL


Tyvek® Value of Insulation - Maintaining Energy Efficient Insulation | DuPont™ Tyvek® | Sub Thai By DOBCL