วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ผู้บริหารบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ผู้นำเข้า และผู้จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมวัสดุตกแต่ง ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสังคม ภายใต้แบรนด์ MAONE, Kreen+, BUZON และ Tyvek เข้าร่วมสนับสนุนในงานกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟ TALA GOLF 2019 ณ สนามกอล์ฟ LEGACY GOLF CLUB ซึ่งจัดโดย สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สำหรับ กิจกรรมทางวิชาชีพต่าง ๆ ของสมาคมฯ รวมทั้งเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิก เพื่อนร่วมวิชาชีพ พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้สนับสนุนงานภูมิสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยครั้งนี้ ผู้บริหารบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการก่อให้เกิดกิจกรรมดี ๆ เพื่อเป็นการสารสัมพันธ์ อันดีกับเพื่อนร่วมวิชาชีพเดียวกันและสนับสนุนสมาคม ให้เกิดการพัฒนาการศึกษาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม