" เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์สำคัญ " เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด ได้จัด สัมมนาออนไลน์ เรื่อง OKRs(Objective & Key result) ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ บริษัท ฯ ได้จัดสัมมนาในรูปแบบออนไลน์


      บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด ได้กำหนด “มาตรการป้องกันการแพร่กระจายไวรัสโคโรน่า” เพื่อสร้าง ความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทุกท่านที่ซื้อสินค้าของเรา ด้วยการ ฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อกับสินค้าที่นำเข้ามาทั้งหมด


      บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน “ กอล์ฟสถาปัตย์ตะโกราย ” ครั้งที่ 5 จัดโดย สมาคมศิษย์เก่า สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ สนามกอล์ฟ พานอรามา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ


Tala Awards Night 2019

29 กุมภาพันธ์ 2563

      บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ร่วมสนับสนุนงาน Tala Awards Night 2019 จัดโดย สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย เพิร์ล แบงก์ค็อก ซึ่งเป็นประกาศผลรางวัล TALA PROFESSIONAL AWARDS 2019 ที่เป็นการประกวดงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมดีเด่นแห่งปี


อาษา มา-หา นคร

28-29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563

      กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกใน พระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน WELCOME PARTY และทัศนศึกษาอาษา มาหา ปากพนัง อีกหนึ่งงานคือ ASA Night สถาปนิกทักษิณ '63 ภายใต้แนวคิด "อาษา มา-หา นคร"


New Entrepreneur Creation (NEC)

20 กุมภาพันธ์ 2563

      คุณ เกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการผู้จัดการและ ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจากศูนย์ส่งเสริม อุตสาหกรรมภาคที่3 กรมส่งเสริมอุตสหกรรม (กสอ.) เพื่อเป็น วิทยกรในการบรรยายให้ ความรู้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ ผู้ประกอบการในโครงการ กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ใน การ จัดตั้งหรือขยายธุรกิจ เพื่อสร้างและ บ่มเพาะผู้ประกอบ การใหม่ New Entrepreneur Creation (NEC) ซึ่งมีหัวข้อ การบรรยาย รู้รอบ-รอบรู้ธุรกิจ ระหว่าง ประเทศ


      คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ผู้บริหารบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน" Best Practice Awards 2020 สาขา ส่งเสริมภูมิปัญญา โดยเป็นบุคคลและองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรม บริหารงาน ตาม หลักธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ ซึ่งได้รับการยอมรับทุกภาคส่วน ตามโครงการหนึ่งล้าน กล้าความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2020


      ร่วมส่งท้ายเทศกาลปีใหม่ปี2562 เข้าสู่ปี 2563 คณะผู้บริหารและคณะกรรมการ บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้กำหนดจัดงานกินเลี้ยงปีใหม่เพื่อขอบคุณพนักงานหลัง จากที่ช่วยกันทำงานมาตลอดทั้งปี ณ ร้าน Heaven Bar & Restaurant


      บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ร่วมกับกรรมาธิการ สถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรม Dinner Talk เสวนาในหัวข้อ "Circular Economy in Greenspace"


      คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ผู้บริหารบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด มอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 จำนวน 6 ทุน แก่เยาวชน นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อมุ่งหวังให้เยาวชนได้นำความรู้ความสามารถไปใช้ในการ ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว


Open House Arch Ruts

8 มกราคม 2563

      คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ผู้จัดการทั่วไป และผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้เดินทางเข้าร่วมงาน Open House Arch Ruts. ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ อาคารศรีวิศววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน


      ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ นครรัฐดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จัดโดยสภาสถาปนิกแห่ง ประเทศไทย นำโดย คุณ ประภากร วทานยกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท สถาปนิก 49 จำกัด พร้อมด้วย คุณสุวัฒน์ วสะภิญโญกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาปนิก 49 เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับงาน สถาปัตยกรรมต่าง ๆ กับเหล่าผู้บริหารเพื่อ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์


      บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ผู้นำเข้า และผู้จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมวัสดุตกแต่งที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสังคม ภายใต้แบรนด์ MAONE, Kreen+, BUZON และ Tyvek เข้าร่วมสนับสนุนในงานกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟ TALA GOLF 2019 ณ สนามกอล์ฟ LEGACY GOLF CLUB ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งจัดโดย สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย


      บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้จัด On-Site Training เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ Buzon DPH Series ให้แก่ฝ่ายออกแบบ/สถาปนิกโครงการ เจ้าหน้าที่ฝ่าย ขายโครงการในประเทศ/ต่างประเทศ บริษัท รัชดาหินอ่อน จำกัด โดยมี คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ผู้เชี่ยวชาญ ผลิตภัณฑ์ยกพื้นในประเทศไทยให้ความรู้


      คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ผู้บริหารบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด และคณะสถาบันวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการ พัฒนาวิสาหกิจไทย (วปธ.) เข้าเยี่ยมชมศูนย์ OCOP-One Community One Product ณ เมืองฮานอยประเทศเวียดนาม เป็นศูนย์แสดงสินค้าขึ้นชื่อประจำเมือง โดยมีงาน หัตถกรรมมากมาย ที่ผลิตจาก เครื่องปั้นดินเผาอีก


      คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ผู้บริหารบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด และคณะสถาบันวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการ พัฒนาวิสาหกิจไทย (วปธ.) ได้รับเกียรติจาก Hanoi University of Business and Technology (HUBT) มหาวิทยาลัยธุรกิจและเทคโนโลยีฮานอย นับว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยไม่กี่แห่ง ที่มีศูนย์ฝึกอบรม ของตนเองลงทุนอย่างจริงจัง


      คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ผู้บริหารบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด และคณะสถาบันวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อ การ พัฒนาวิสาหกิจไทย (วปธ.) เดินทางเข้า ร่วมสัมมนา พูดคุยใน หัวข้อแนวทาง การส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศไทย กับเวียดนามและช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า ไทยในเวียดนาม ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม


      เดินทางร่วมงาน OPEN HOUSE ของ BUZON โดยไปในฐานะ Sole Distributors ประจำประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมชมงานและพูดคุยกับทางทีมงานของ Buzon เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทำงานและการใช้งาน ของตัวผลิตภัณฑ์


      เยี่ยมชมงาน CERSAIE 2019 งานกระเบื้อง เซรามิคที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เมืองโบโลญญา ประเทศอิตาลี งาน cersaie 2019 นับเป็นงานแสดงสินค้ากระเบื้องเซรามิคที่ ใหญ่ที่สุดและดีที่สุด ตอนนี้ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ เมืองโบโลญญา ประเทศอิตาลี เป็นงานที่รวมผู้ผลิตชั้น นำของโลก และเป็น trendsetter ของวงการกระเบื้องในโลก


      วิจิตรประไพ ผู้บริหารทาง บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้ให้สัมภาษณ์ทางสำนักงานข่าวเศรษฐ์กิจ ช่อง 7 HD เกี่ยวกับมุมมองของ การตัดสิทธิ จีเอสพี ในประเทศไทย ว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อ อุตสาหกรรมการส่งออก และอสังหาริมทรัพย์ของไทย


      เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ผู้บริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้เข้าร่วมงานสัมมนา EXECUTIVE ARCHITECT COUNCIL TRAINNING โดยเริ่มในหัวข้อบรรยาย งาน สถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว โดยมี คุณกอบกาณจน์ วัฒนวรางกูร และ ศ.ดร. บัณฑิต จุลาสัย เป็นผู้บรรยายอบรมสัมมนา


      คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ผู้บริหารทาง บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้รับเชิญจากทาง ผศ.อภิญญา ลิ้มไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางมด


      ทางบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการกับทาง กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี คุณเชษฐา ทองสุทธิเจริญ ผู้จัดการฝ่ายขายบริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด เข้าร่วมโครง การทัศนศึกษาต่างประเทศ สำหรับผู้ประกอบการวิชา ชีพสถาปนิก ในพื้นที่ภาคใต้


      การออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา อย่างสม่ำเสมอ เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะ สามารถช่วย พัฒนาบุคลากร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะช่วยพัฒนาให้มีร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพจิตที่ดี


      บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด เข้าร่วมสนับสนุนงานสัมมนางาน EXECUTIVE ARCHITECT COUNCIL TRAINNING (ครั้งที่1) จัดโดยสภาสถาปนิก เป็นโครงการอบรมผู้บริหารระดับ สูงจากองค์กรในภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ รวมไปถึงองค์กร เอกชน ขนาดใหญ่ โดยเริ่มในหัวข้อบรรยาย รู้จักสถาปนิก และ รู้จักงานสถาปัตยกรรม ในเนื้อหากว่าจะเป็นสถาปนิก และ มรดกและภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมไทย


      คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ผู้บริหารบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมการเดินทางงานสัมมนา EXECUTIVE ARCHITECT COUNCIL TRAINNING (ครั้งที่ 1) โดยออกเดินทางจาก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไปสู่จังหวัดระยอง โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ รวมไปถึงองค์กรเอกชนขนาดใหญ่


      กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปภัมภ์ จัดโครงการทัศนศึกษา ต่างประเทศ โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ ตลอดจนการศึกษาประวัติศาสตร์ และพัฒนาการทาง ด้านสถาปัตยกรรม


      บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ร่วมสนับสนุนงาน AC+ Golf 2019 จัดโดยสภาสถาปนิกเพื่อเป็นการนัดพบปะ และพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์


      Kreenplus กระถางต้นไม้สวนแนวตั้ง ได้ร่วมแสดงสินค้า เพื่อการส่งออกไปเวียดนาม ณ งาน ASEAN THAILAD 2019 ที่ The Sukhothai Bangkok


      บินลัดฟ้า มุ่งหน้าสู่ จังหวัดภูเก็ต ล่องเรือสู่เกาะไม้ท่อน เกาะไข่ ดำนํ้าดูปะการัง ฝูงปลานํ้าตื้น และถ่ายรูปปลาโลมา แวะจุดชมวิวเกาะพีพีดอน พักผ่อนตามอัธยาศัยกิจกรรม เดินทางไปสักการะหลวงพ่อแช่ม ณ วัดไชยธาราม วัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวภูเก็ต


      หัวข้อ จุดแรงบันดาลใจเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน โดย ดร. รุ่งทิพย์ เมนะเศวต ณ โรงแรมเพิร์ล จ.ภูเก็ต ซึ่งบรรยาย เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรจึงมี สำคัญที่จะนำพาองค์การ ให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย ที่วางไว้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ


      บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้ต้อนรับ Ms. Christina Chew Manager SEA Office จาก POMPLUS CORP.LTD ซึ่งได้เดินทางมาแนะนำ ผลิตภัณฑ์ Diacrete วัสดุดูดซับเสียงรบกวน จากไต้หวัน


      Mr. Carlo Cosijns (ผู้จัดการภูมิภาคเอเชียของ Buzon) ได้รับเกียรติเป็นหนึ่งในผู้แสดงสินค้าในงาน ASA Expo 2019 พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับนวัตกรรมยกพื้น Buzon


      ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิดการ สร้างสรรค์สถาปัตยกรรม และ งานออกแบบที่ยั่งยืน นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม และการนำภูมิปัญญาท้อง ถิ่นมารวมกับ เทคโนโลยี เพื่อสร้างการพัฒนาเมืองในมิติต่างๆ อย่าง บูรณาการ


      บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ต้อนรับคณะทีม Buzon Laurent Buzon (Director of sale) Carlo Cosijns (Asia Region Manage) Lawrence Lim (South-East Asia Region Manager)


      สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน และ กลุ่มนักออกแบบอุดร (UDMVD) บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด เข้าร่วมเสวนา แชร์ประสบการณ์ร่วมกัน กับ โครงการสัมมนาวิชาชีพ ครั้งที่ 2 ตอน 'ไผ เฮ็ด ไผ่'


      คุณวิชัย วิจิตรประไพ ประธานบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 500,000 บาท เพื่อสร้างห้อง สมาร์ทคลาสรูม ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดการเรียนการสอนแบบ ผสมผสาน โดยเฉพาะแบบออนไลน์


      บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการ สภาสถาปนิก พบสถาปนิกภูมิภาค ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยสภาสถาปนิก เพื่อเป็นการ พัฒนาวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรม และนำความรู้จาก การเข้าร่วมอบรมสัมมนาไปใช้ในการออก แบบงาน สถาปัตยกรรมให้เกิดมาตราฐาน


     บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด ร่วมสนับสนุน งานสถาปนิกทักษิณ ' 62 ภายใต้แนวคิด " ไร้.เทียม.ทาน " เมื่อวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 โดย กรรมาธิการ สถาปนิกทักษิณ ฯ ณ ทางเดินริมน้ำ ลานปูดำ - ลานไม้มะหาด อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ซึ่งภายในงานมีการจัดประชุม สัมมนาทางวิชาการ เผยแพร่กิจกรรมของกรรมาธิการ ฯ และ สมาคมสถาปนิกสยามฯ


      บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ขอร่วมสนับสนุน "งานกอล์ฟสถาปนิกอีสาน" ในกิจกรรมดี ๆ ที่สร้างความสุขและรอยยิ้มให้บรรดาสมาชิก ได้มาพบปะสังสรรค์รับประทานอาหารและพูดคุยกัน ผ่านการแข่งขันกอล์ฟ


DOBCL® New Year Party 2018

22 ธันวาคม 2561

      DOBCL Party ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562/2019 คณะผู้บริหารและทีมงานทุก ๆ ฝ่าย ร่วมสังสรรค์อย่าง เป็นกันเอ๊งกันเองอย่างอุ่นหนา ฝาคั่งภายในครอบครัว ดี.โอ.บอนด์ ของเรา


     คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ผู้บริหารหนุ่มไฟแรงแห่ง บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้รับเชิญจากกรรมาธิการสถาป นิกทักษิณ ร่วมกิจกรรม “Dinner Talk” กับบรรดาสถาปนิก และวิศวกรโซนภาคใต้ พูดคุยแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสังสรรค์ท่ามกลางบรรยากาศสบาย ๆ สไตล์ผู้นำวัสดุตก แต่งและก่อสร้าง ที่ล้ำสมัยอย่างเป็นกันเอง


TALA awards night 2018

17 พฤศจิกายน 2561

     คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ผู้บริหารบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้รับเกียรติร่วมงาน TALA awards night 2018 ซึ่งเป็นงานที่เหล่าสถาปนิกของไทยต่างมาร่วมงาน พบ ปะ สังสรรค์ ซึ่งกันและกัน


     บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้รับเกียรติร่วมงาน สถาปัตย์กลับบ้าน เป็น สมาคมศิษย์เก่า สถาปัตยกรรม มทร.อีสาน ต่างมารวมตัว เพื่อ พบ ปะ สังสรรค์กัน ในกลุ่มวงการนักออกแบบไทย


     บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้รับเกียรติร่วมงาน สภาสถาปนิกพบสถาปนิกภูมิภาค สนับสนุนโดย อนุกรรม การภูมิภาค สภาปสถาปนิก และกรรมาธิการ สถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวงการ นักออกแบบของไทย ต่างมารวมตัว เพื่อ พบ ปะ สังสรรค์กันและกัน


ASA TAKSIN IN SWEDEN.NORWAY.DENMARK

2-9 ตุลาคม 2561

     บริษัท ดี. โอ. บอนด์ จำกัด ร่วมทริปทัศนศึกษา ประจำปี 2561 กับ กรรมมาธิการสถาปนิกทักษิณ ภายใต้สโลแกน " ASA TAKSIN IN SWEDEN.NORWAY. DENMARK "


BEST AWARDS ASEAN BRAND 2018

30 กันยายน 2561

     KREENPLUS ตอกย้ำความเป็นผู้นำชุดกระถาง จัดสวนแนวตั้ง ผู้ผลิตภาคภูมิใจ ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพ เรามุ่งมั่นพัฒนากระถางจัดสวนแนวตั้ง ที่ให้ใช้งานง่ายและตอบโจทย์ฟังก์ชั่นการใช้งานของ สังคมเมืองยุคใหม่ ที่เป็นมากกว่ากระถาง เหนือสิ่งอื่นใด เราคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้และต่อสิ่งแวดล้อม


     คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้รับเกียรติจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็น ผู้บรรยายพิเศษ หัวข้อ ผลิตภัณฑ์ยกพื้น Buzon


      การออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา อย่างสม่ำเสมอ เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะสามารถช่วยพัฒนาบุคลากร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะช่วยพัฒนาให้มีร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพจิตที่ดี บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด จึงได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนัดพิเศษขึ้น ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561


      คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพร กรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด ร่วมสนับสนุน ผลิตภัณฑ์ Kreen+ รุ่น Krip N Go ชุดปลูกสวนแนวตั้ง เพื่อใช้ในงาน มหัศจรรย์ไม้เมืองหนาว ครั้งที่ 7 ทิวลิปบานที่ระยอง


      บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี 2561 เดินทางสู่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) จังหวัดนครนายก เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม แอดเวนเจอร์ ต่าง ๆ หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังเขื่อนขุนด่านปราการชล


      บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี ณ โรงแรม เมเปิล ในหลักสูตร " Work as One Team " โดย อาจาร์ยสุเมธ วงศ์บุณย์ยง ได้แนะนำวิธีการสร้างทีมงาน ให้มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน และการยอมรับซึ่งกันและกัน


Buzon @Shma & @LAB & @A49

12 กรกฎาคม 2561

      คุณเชษฐา ทองสุทธิเจริญ ผู้จัดการฝ่ายขาย และ คุณภูวิวรรธน์ เทพบัวแก้ว ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ ได้นำ Mr. Carlo Cosijns : Regional Manager Asia ซึ่งเป็น Product Specialist(Buzon) ประจำภาคพื้น Asia Pacific และ Mr. Lawrence Lim : Regional Manager SE Asia เข้าพบทีมออกแบบจาก Shma Company Limited, Landscape Collaboration และ ARCHITECTS 49 LIMITED


      บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้รับเชิญ ไปบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Enlarging and Managing Flexible Green Space แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยMr. Carlo Cosijns : Regional Manager Asia - Product Specialist(Buzon) ประจำภาคพื้น Asia Pacific เดินทางมายัง ประเทศไทย ได้ร่วมบรรยายให้แก่นักศึกษา


      คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด คุณเชษฐา ทองสุทธิเจริญ ผู้จัดการฝ่ายขาย คุณภูวิวรรธน์ เทพบัวแก้ว ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ ได้นำ Mr. Carlo Cosijns : Regional Manager Asia และ Mr. Lawrence Lim : Regional Manager SE Asia เข้าพบ คณาจารย์ สถาปัตย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ Buzon


      การออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา อย่างสม่ำเสมอ เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะสามารถ ช่วยพัฒนาบุคลากร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะช่วยพัฒนาให้มีร่างกาย แข็งแรง ปราศจากโรคภัย ไข้เจ็บ มีสุขภาพจิตที่ดี


      คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด และ คุณนิคม จำรัส ผู้จัดการภูมิภาคอาวุโส บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด เดินทางสู่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


      คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด และ คุณภูวิวรรธน์ เทพบัวแก้ว ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ เดินทางไปร่วมงาน ทำบุญครบรอบ 30 ปี สมาคมภูมิสถาปนิก ประเทศไทย(TALA)


The Line Ratchathewi Visit

7 มิถุนายน 2561

      คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด คุณเชษฐา ทองสุทธิเจริญ ผู้จัดการฝ่ายขาย และ คุณภูวิวรรธน์ เทพบัวแก้ว ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ พร้อมทั้ง ฝ่ายขาย เข้าเยียมชมโครงการ The Line Ratchathewi (เดอะไลน์ ราชเทวี)


Buzon Trip Malaysia

28 พฤษภาคม 2561

      คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด และ คุณเชษฐา ทองสุทธิเจริญ ผู้จัดการฝ่ายขาย เดินทางไปประเทศมาเลเซีย เพื่อเข้าพบ ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยกพื้น Buzon ในประเทศมาเลเซีย


      การออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา อย่างสม่ำเสมอ เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะสามารถ ช่วยพัฒนาบุคลากร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะช่วยพัฒนาให้มีร่างกาย แข็งแรง ปราศจากโรคภัย ไข้เจ็บ มีสุขภาพจิตที่ดี


      คุณเชษฐา ทองสุทธิเจริญ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด และ คุณนิคม จำรัส ผู้จัดการภูมิภาคอาวุโส บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด เดินทางร่วมงาน Dinner Talk จัดโดยกลุ่ม UDMVD (อยู่-ดี-ไม่-ว่า-ดี) ณ ร้านอาหาร ทรูแชร์ จังหวัดอุดรธานี


      คุณสมจิต บุญโญประสิทธิ์ ผู้จัดการภูมิภาคอาวุโส บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด เข้าร่วม งานมุทิตาจิตสถาปนิกอาวุโส สถาปนิกทักษิณ ปี 2018 ที่จัดโดย กรรมมาธิการสถาป นิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์


      สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ( ล้านนา ) จัดกิจกรรมรดน้ำ-ดำหัวสถาปนิกล้านนาอาวุโส"ดำหัว-คัวฮอมสถาปนิกล้านนาอาวุโส 61" ซึ่งเป็นธรรมเนียม ประเพณีที่ปฎิบัติสืบทอดกันมาทุกๆปีเพื่อแสดง ถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์และผู้อาวุโส


      คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ให้เป็น ผู้บรรยายพิเศษ เรื่อง Facade & Energy แก่ นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม


DuPont™ Tyvek® Training S.G.S

19 เมษายน 2561

      บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้จัด On-Site Training เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ DuPont™ Tyvek® ให้กับ บริษัท เอส.จี.เอส.(ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ Tyvek ในประเทศไทย


      บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด ร่วมอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 จัดพิธีรด นํ้าดําหัวให้กับ คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด คุณเชษฐา ทองสุทธิเจริญ ผู้จัดการฝ่ายขาย


      สมาคมศิษย์เก่าสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน จัดงาน กอล์ฟ สถาปัตย์ตะโกราย ครั้งที่ 3 ณ สนามแรนโช ชาญ วีร์ คันทรีคลับ เขาใหญ่ การแข่งขันในครั้งนี้ บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด ได้ส่งทีมเข้าร่วมดวลวงสวิง


MAHANAKHON "มหานคร"

28 มีนาคม 2561

      คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด คุณเชษฐา ทองสุทธิเจริญ ผู้จัดการฝ่ายขาย คุณภูวิวรรธน์ เทพบัวแก้ว ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ พร้อมทั้ง คุณชัยพงษ์ ประดิษฐ์มณีโชติ ผู้บริหารงานขายได้นำ Mr. Carlo Cosijns : Regional Manager Asia และ Mr. Lawrence Lim : Regional Manager SE Asia เข้าชมการติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ Buzon ณ ตึกมหานคร


Saladaeng One

28 มีนาคม 2561

      คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด คุณเชษฐา ทองสุทธิเจริญ ผู้จัดการฝ่ายขาย คุณภูวิวรรธน์ เทพบัวแก้ว ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ พร้อมทั้ง คุณพรชัย วีระพิพรรธ ผู้บริหารงานขายได้นำ Mr. Carlo Cosijns : Regional Manager Asia และ Mr. Lawrence Lim : Regional Manager SE Asia เข้าชมการติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ Buzon ณ ในส่วนโซนพักผ่อนของ Saladaeng One


      คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด และ คุณเชษฐา ทองสุทธิเจริญ ผู้จัดการฝ่ายขาย ได้นำ Mr. Carlo Cosijns : Regional Manager Asia ซึ่งเป็น Product Specialist(Buzon) ประจำภาคพื้น Asia Pacific และ Mr. Lawrence Lim : Regional Manager SE Asia เข้าพบทีมออกแบบจาก Land and House Public Company


      คุณเชษฐา ทองสุทธิเจริญ ผู้จัดการฝ่ายขาย คุณภูวิวรรธน์ เทพบัวแก้ว ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วย คุณชัยพงษ์ ประดิษฐ์มณีโชติ ผู้บริหารงานขาย ได้นำ Mr. Carlo Cosijns : Regional Manager Asia ซึ่งเป็น Product Specialist(Buzon)ประจำภาคพื้น Asia Pacific เข้าพบทีมออกแบบจาก VV desine และ HB design Artchitect


MAONE/fr Trip in THAILAND. #2018

27 มีนาคม 2561

      Mr.Xia Wei Zhong - GLOBAL EXPORT MANAGER ผู้บริหารจากJIANGYIN MINGHUI INTERNATIONAL CO.,LTD. ได้เดินทางมาเข้าพบ คุณวิชัย วิจิตรประไพ กรรมการผู้จัดการ และ คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด


DOBCL Sport Day # 1

24 มีนาคม 2561

      การออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา อย่างสม่ำเสมอ เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะสามารถช่วยพัฒนา บุคลากร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะช่วยพัฒนาให้มีร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพจิตที่ดี


Tyvek Training @ Fameline

14 มีนาคม 2561

      บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้จัด On-Site Training เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ DuPont™ Tyvek โดย คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ Tyvek ในประเทศไทย


Int'day " สน.เดย์ "

3 มีนาคม 2561

      บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด ร่วมสนับสนุน งาน Int'day " สน.เดย์ " จัดโดย สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะศิลปกรรมและการออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์หว่างศิษย์เก่า กับคณะและนักศึกษา ปัจจุบันให้เข้มแข็งและยั่งยืน


สองเลเสเริน

22-24 กุมภาพันธ์ 2561

      เดินทางไปร่วมงาน สอง เล เส เริน ณ ย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา จัดโดย สมาคมสถาปนิกทักษิณ ซึ่งภายในงานได้จัดงานนิทรรศการ ให้แขกผู้มีเกียร์ติ ได้เยี่ยมชม และการสัมมนาทางวิชาการ โดย คุณปรกรณ์ เนมิตรมานสุข และ อาจารย์ก่อเกียรติ ทองผุด


      คุณภูวิวรรธน์ เทพบัวแก้ว ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด ได้นำ คุณอรรถสิทธิ์ ศรีขุนทด ประธานกลุ่มสถาปนิกเกาะสมุย และ คุณราชวัลลก สายทองอินทร์ สถาปนิกเกาะสมุย เข้าชมการติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ Buzon ณ ตึกมหานครชั้น 75


Buzon On-Site Training @Mahanakorn 75 flr.

13 กุมภาพันธ์ 2561

      บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้จัด On-Site Training เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ Buzon DPH Series โดย คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ยกพื้น ในประเทศไทย


      คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด และ คุณสมจิต บุญโญประสิทธิ์ ผู้จัดการภูมิภาคอาวุโส บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด เดินทางสู่จังหวัดสงขลา เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 17 ทุน


      คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด คุณเชษฐา ทองสุทธิเริญ ผู้จัดการฝ่ายขาย และ คุณภูวิวรรธน์ เทพบัวแก้ว ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ ได้รับเกียรติจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


      คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการผู้บริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้รับเกียรติจากสภาสถาปนิกเชิญให้เข้า ร่วมงานเลี้ยงปีใหม่และ ขอบคุณผู้มีอุปการะคุณต่อ สภาสถาปนิก


      ประมวลภาพกิจกรรม งานเลี้ยงปีใหม่ ณ ร้าน 66 Zaap Bar ตลาดเรือบิน เพื่อเป็นการผ่อนคลายและสร้างความ สนุกสนานให้กับพนักงานในบริษัทฯ หลังจากได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจให้กับ การทำงานมาอย่างเต็มที่ตลอดทั้งปี


      คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการผู้บริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด นำทีมขายเข้าชมสายการผลิต ของผลิตภัณฑ์ Kreen+ รุ่น Krip N Go เพื่อตรวจสอบ คุณภาพ ของ ผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ทางบริษัท ฯ


Samui Thankyou Party

25 พฤศจิกายน 2560

      สนับสนุนงานปีใหม่และงานเลี้ยงขอบคุณของ กลุ่มสถาปนิกสมุย ณ. MARCH Beach Bar & Restaurant หาดบางปอ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี


Samui Football Arena

25 พฤศจิกายน 2560

      การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่าง ทีมรวมสถาปนิก วิศวกร VS ทีมรวมผู้สนับสนุน ซึ่งผลการแข่งขันเราจะไม่พูดถึงครับ เราสนใจแต่ความสนุกที่ได้จากเกมการแข่งขัน และ มิตรภาพระหว่างผู้เล่นเท่านั้น


      บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด เข้าพบ อาจารย์สนธยา คงชัย เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ฯ พร้อมทั้งยกกรณีศึกษา Project ในประเทศ และ ต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการใช้งาน


      ร่วมรับประทานอาหารกับ คณะอาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมทั้งได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของ ผลิตภัณฑฑ์ยกพื้น (Buzon)


      เข้าเยี่ยมชมโครงการอาคารจุฬาภรณ์การุณยรักษ์ ที่มีการติดตั้งด้วยแผ่นอลูมินั่มคอมโพสิต MAONE และเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ ตอบโจทย์ของลูกค้า


      คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการผู้บริหาร บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด พร้อมด้วย Mr. Lawrence Lim และ Mr. Carlo Cosijns จาก Buzom เข้าพบ อาจารย์ วิวัฒน์ จิตนวล ประธานกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ


      บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ผลิตภัณฑฑ์ยกพื้นแก่ นิสิตชั้นปีที่ 4 โดย Mr. Carlo Cosijns : Regional Manager Asia - Product Specialist(Buzon) ประจำภาคพื้น Asia Pacific


      กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ดี โอ บอนด์ จำกัด เชิญสถาปนิก วิศวกร และผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา หัวข้อ “Global trends in Sustainable Roof top terraces & water features” วิทยากรโดย Mr. Carlo Cosijns Regional Manager Asia และ “BOARD MATERIAL OR GREEN WALL-IT’s your choices”


      เดินทางร่วมงานฉลองครบรอบ 30 ปี Buzon พร้อมทั้ง เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมของประเทศเบลเยียม และ เข้าชมงานแสดงสินค้านานาชาติ ที่ประเทศฝรั่งเศส


      ขอขอบคุณ สมาคมภูมิสถาปัตย์แห่งประเทศไทย -TALA ที่ให้เกียรติ KREEN+ และ มอบโอกาสให้เราได้มีส่วนในกิจกรรม IFLA International Federation of Landscape Architect. Thanks for Thai Association of Landscape Architect - TALA for great opporutinties being a part of International Federation of Landscape Architect - IFLA conference in Thailand.


      คุณวิชัย วิจิตรประไพ ประธานบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชิดชัย สายเชื้อ คณบดี คณะศิลปกรรมและการออกแบบอุตสาหรรม ร่วมกันมอบ มอบทุนการศึกษา แก่ นักศึกษา คณะศิลปกรรมและการออกแบบอุตสาหรรม ณ โรงยิม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา


Buzon : CU Knowledge sharing

21 กันยายน 2560

      บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด โดย นายเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ยกพื้นในประเทศไทย บรรยายและแบ่งปันความรู้ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ BUZON โดยนำเสนอรูปแบบการใช้งาน Buzon Pedestal ในเทรน ใหม่ๆจากทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและ ประสบการณ์ต่างๆ


Buzon On-Site Training @ Ritta

20 กันยายน 2560

      บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้จัด On-Site Training เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ Buzon DPH Series โดย คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ยก พื้นในประเทศไทย


ASA Dhaksin @Hong Kong

วันที่ 3-5 กันยายน 2560

      บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด ร่วมสนับสนุน โครงการทัศนศึกษาดูงานสถาปัตยกรรมฮ่องกง โดยกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยในทริปนี้ คุณสมจิต บุญโญประสิทธิ์ ผู้จัดการภาคอาวุโส บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด ร่วมเดินทางไปดูงานในครั้งนี้


      Kreen+ Krip N Go Serie ชุดกระถางปลูกสวนแนวตั้ง ร่วมสนับสนุนเพื่อการกุศลแด่น้องๆภาคอีสานจะได้มี พื้นที่สงบและร่มเย็น สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ใน "โครงการพี่ช่วยน้องครั้งที่9" - Back to school IX ที่โรงเรียนบ้านตะแบง ตำบลดอนยาวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา


      บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการ กอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 19 ภายใต้ชื่อ "Golf for the Sea...เพื่อพิทักษ์ทะเลไทย"ที่จัดโดย กล้วยน้ำไทยมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบทุนอาสา สมัครพิทักษ์ทะเลไทย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 19


Maone Visit

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560

      คุณวิชัย วิจิตรประไพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด พร้อมกับ คุณสุมิตรา วิจิตรประไพ และ คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้นำ Mr.Shi Liang Dong - GENERAL MANAGERเข้าเยี่ยมชมโครงการที่มีการติดตั้ง แผ่นอลูมินั่มคอมโพสิต MAONE และ MAONE/fr


      บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การดูแลรักษา ต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์เมือง ระดับผู้ปฎิบัติงาน รุ่นที่ 4 ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมีคุณวิชัย วิจิตรประไพ ประธานบริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด เข้าร่วมฟังการบรรยาย ในหัวข้อแนะนำ อาชีพรุกขกร โดยคุณธราดล ทันด่วน ผู้เชี่ยวชาญด้าน การตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ในเมือง


      บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด จัดกิจกรรมสัมมนา-สันทนาการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ โดยนำผู้เข้าร่วมสัมมนาบินลัดฟ้า มุ่งหน้าสู่กระบี่ ไปทำกิจกรรมสัมมนาพร้อมสันทนาการนอกสถานที่


      บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี ณ โรงแรม มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จ.กระบี่ ในหลักสูตร " เพิ่มศักยภาพในการทำงาน " โดย อ.วายุพงศ์ จันทร์ศิริ (ชัยยี่)


      บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้เข้าร่วมงาน มหกรรมบ้านและวัสดุก่อสร้าง โดย สมาคมรับสร้างบ้าน ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี ซึ่งบรรยากาศภายในงานได้มีการแนะนำ ผลิตภัณฑ์ สวนแนวตั้ง Kreen+


      คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ( EXECUTIVE DIRECTOR - D.O.BOND COMPANY LIMITED ) เดินทางเข้าร่วมงาน มหกรรมบ้านและวัสดุก่อสร้าง โดย สมาคมรับสร้างบ้าน ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


Buzon Training and Meeting

7-8 มิถุนายน 2560

      Mr. Carlo Cosijns : Regional Manager Asia และ Mr. Lawrence Lim : Regional Manager SE Asia ผู้บริหารระดับ สูงจาก Buzonผลิตภัณฑ์ยกพื้น พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทาง การแต่เพียง ผู้เดียวในประเทศไทย


SALMON NIGHT REUNION

5 พฤษภาคม 2560

      บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด โดยคุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ พร้อมทีมผู้บริหารงานขาย ได้รับเกียรติจาก สมาคมศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อเข้าร่วมงานคืนสู่เหย้า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เก็บละมุด ครั้ง ที่ 6 series “SALMON NIGHT REUNION “


      ในวันที่ 12 เม.ย 2560 ที่ผ่านมาบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้จัดพิธี "รดน้ำดำหัว" ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการแสดงออก ถึงความกตัญญู กตเวทีของผู้น้อย และขอขมาลา โทษที่ผู้น้อยเคยล่วง เกินผู้หลักผู้ใหญ่อีกทั้ง เป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล


      บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้ร่วมสนับสนุน และออกบูธงานประชุมใหญ่ สามัญสถาปนิกประจำปี2560 ณ สภาสถาปนิก บรรยากาศภายในงาน ได้รับการตอบรับจาก ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี มีการนำเอา สินค้านวัตกรรมใหม่ๆ ของทางบริษัท ฯ ไปร่วมออกบูธด้วย อาธิเช่น MAONE/fr Buzon Tyvek และ Kreen+


      แถลงข่าวเปิดตัว “ASA CREW (อาษาครู) สื่อเพื่อสถาปนิกและสังคม” ณ SF World Cinema เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 ภายในงานได้รับเกียรติ จากนายกสมาคมฯ กล่าวถึงวิสัยทัศน์และนโยบาย ด้านการสื่อสารของสมาคมสู่บุคลากร ที่มุ่งยกระดับวิชาชีพสถาปนิกพร้อมเข้าใกล้ผู้คนทั่วไปในสังคม


      สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย จัดงาน TALA GOLF 2016 ณ สนามกอล์ฟ LEGACY GOLF CLUB ถนนรามอินทรา โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก ของสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ผู้สนับสนุนสมาคมฯ และเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรม


      บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้ร่วม สนับสนุน งานสัมมนา และจัดกิจกรรม ออกบูธ ณ สมาคมสถาปนิก ในพระราชูปถัมภ์ บรรยากาศภายในงาน ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงาน เป็นอย่าง ดีมีผู้เข้าร่วมงาน ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัท ฯ นำไปจัดแสดงเป็นอันมาก


Invitation to Luncheon

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

      บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญไปร่วมรับประทาน อาหารกลางวัน พร้อมมอบของที่ระลึก


      คุณวิชัย วิจิตรประไพ ประธานบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาไทยจึงได้สนับสนุน ทุนการศึกษาจำนวน 11 ทุน


DOBCL® New Year Party 2017

17 ธันวาคม 2559

      ประมวลภาพกิจกรรม งานเลี้ยงปีใหม่ ณ ร้านSODA เพื่อเป็นการผ่อนคลายและสร้างความสนุกสนาน ให้กับพนักงานในบริษัทฯหลังจากได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจให้กับการ ทำงานมาอย่างเต็มที่ตลอดทั้งปี คณะผู้บริหารได้จัดกิจกรรมจัดเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำในแต่ละปี


      กิจกรรมสมาคมศิษย์เก่าสถาปัตยกรรม มทร.อีสาน (RMUTI) ในงาน " 60 ปี สถาปัตย์เทคโนตระโกราย " ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2559 โดยทาง บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด ได้ร่วมจุดเทียนถวายรำลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และ ร่วมสนับสนุนงานพบปะศิษย์เก่า


ASA Badminton 2016

29 พฤศจิกายน 2559

     กิจกรรมสนับสนุน ASA Badminton 2016 ของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการแข่งขัน และ ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน


Material Seminar “Architectural Metal works”

19 พฤศจิกายน 2559

     บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้ร่วม สนับสนุน งานสัมมนา และจัดกิจกรรม ออกบูธ ในหัวข้อ Material Seminar “Architectural Metal works” ณ สมาคมสถาปนิก ในพระราชูปถัมภ์ ซึ่งบรรยากาศภายในงาน


Landscape Architect presented by BUZON

25 สิงหาคม 2559

     ทางบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด หนึ่งในผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของ กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ มาตลอด ทริปนี้เป็นการเดินทางจาก Thailand สู่ Australia เป็นระยะเวลา6วัน จัดขึ้นในวันที่13-18 กันยายน 59 ที่ผ่านมา มีการท่องเที่ยวดูสถาปัตยกรรมต่างๆ


Architect’s Silpakorn

23 กันยายน 2559

     ทางบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด โดยคุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ( EXECUTIVE DIRECTOR /PRODUCT SPECIALIST D.O.BOND COMPANY LIMITED ) ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้บรรยายผลิตภัณฑ์ Dupont Tyvek ให้แก่คณะนักศึกษา


Landscape Architect presented by BUZON

25 สิงหาคม 2559

     บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ เชิญไปบรรยายเรื่อง ผลิตภัณฑฑ์ยกพื้นแก่ นิสิตคณะภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 โดย Mr. Carlo Cosijns : Regional Manager Asia ซึ่งเป็น Product Specialist(Buzon) ประจำภาคพื้น Asia Pacific ได้เดินทางมายังประเทศไทย ทางบริษัท ฯ จึงได้เชิญเข้าร่วมบรรยายให้แก่นิสิต


BUZON to next generation of construction

23-24 สิงหาคม 2559

     บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก

Mr. Lawrence Lim : Regional Manager SE Asia,

Mr. Carlo Cosijns : Regional Manager Asia ซึ่งเป็น Product Specialist(Buzon) ประจำภาคพื้น Asia Pacific เดินทางมาเพื่อพบปะ สถาปนิกชั้นแนวหน้าของเมืองไทย


Good Moment with Habita Architect

1 สิงหาคม 2559

     ซึ่งเป็นเดือนที่มีวันสำคัญ นั่นคือ วันแม่ แต่เดี๋ยว! มันไม่เกี่ยวกัน ประเด็นคือทางบริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด ได้รับการติดต่อจาก บริษัท Habita Architect จำกัด ให้ไปนำเสนอผลิตภัณฑ์ Dupont Tyvek ทางบริษัทฯ จึงไม่รอช้า จัดทีมงานมืออาชีพสตาร์ทรถ ไปเสนอผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทันที


     บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก Patheryn Chong (Key Account manager) and Kei Funatsu (Sales & Development Manager) เดินทางมาเยี่ยมชม บริษัท ฯ พร้อมกับแนะนำ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของทางDupont Tyvek (หนึ่งในระบบปกป้องเพื่อใช้งานในภูมิสภาพต่างๆ วัสดุมีความสามารถ ระบายอากาศ เพื่อใช้ในงานป้องกันน้ำ ระบายความชื้นใต้หลังคา)


     บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด จัดอบรมพิเศษครั้งที่5 ในหัวข้อ " คุณสมบัติ ของ ผลิตภัณฑ์ Dupont Tyvek " ให้แก่พนักงาน บริษัท พีดี เฮ้าส์ จำกัด โดยมี คุณภูวิวรรธน์ เทพบัวแก้ว (SALES EXCUTIVE ) เป็นผู้บรรยายพิเศษ ในวันดังกล่าวได้มีการทำ Workshop ผลิตภัณฑ์


     บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด โดย คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ( EXECUTIVE DIRECTOR /PRODUCT SPECIALIST D.O.BOND COMPANY LIMITED ) ได้เป็นผู้บรรยายรับเชิญในผลิตภัณฑ์ Dupont Tyvek ให้แก่พนักงานบริษัท พีดี เฮ้าส์ จำกัด ซึ่งในรอบนี้จะเป็น ผู้ชำนาญการด้านพื้นที่หน้างาน ซึ่งทางบริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัดได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากการไปอบรมในครั้งนี้


     กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการอบรมความรู้กฎหมาย ควบคุมอาคาร และกิจกรรมทัศนศึกษาจังหวัดกระบี่ ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพสถาปนิก และวิศวกร ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สถาปนิกจังหวัดสงขลา, จังหวัดปัตตานี, จังหวัดยะลา, จังหวัดนราธิวาส, จังหวัดกระบี่, จังหวัดสุราษฏร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต


     บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้ร่วม สนับสนุน งานสัมมนา และจัดกิจกรรม ออกบูธ ในหัวข้อ Material Seminar “ระบบกันซึม” ณ สมาคมสถาปนิก ในพระราชูปถัมภ์


Buzon Meet&Greet

23-24 พฤษภาคม 2559

     บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก Mr. Lawrence Lim : Regional Manager SE Asia, Mr. Carlo Cosijns : Regional Manager Asia ซึ่งเป็นProduct Specialist(Buzon)ประจำภาคพื้น Asia Pacific


     คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ( EXECUTIVE DIRECTOR /PRODUCT SPECIALIST D.O.BOND COMPANY LIMITED ) ได้จัดทำโครงการ”น้ำใจเล็กๆสู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่” ขึ้น เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงการขาดแคลนสิ่งของอุปกรณ์ ทางการเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตต่างจังหวัด


     บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด จัดอบรมพิเศษครั้งที่2 ในหัวข้อ " คุณสมบัติ ของ ผลิตภัณฑ์ Dupont Tyvek " ให้แก่พนักงาน บริษัท พีดี เฮ้าส์ จำกัด โดยมี คุณภูวิวรรธน์ เทพบัวแก้ว (SALES EXCUTIVE ) เป็นวิทยากรพิเศษ ในวันดังกล่าวได้มีการทำ Workshop ผลิตภัณฑ์จริง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เห็นถึงคุณสมบัติของ Dupont Tyvek


     ทางบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด โดยมี คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ( EXECUTIVE DIRECTOR /PRODUCT SPECIALIST D.O.BOND COMPANY LIMITED ) ได้จัดทำโครงการ”น้ำใจเล็กๆสู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่” ขึ้น เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงการขาดแคลนสิ่งของอุปกรณ์ ทางการเรียนสำหรับโรงเรียนในเขตต่างจังหวัด


     บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด จัดอบรมพิเศษครั้งที่2 ในหัวข้อ " คุณสมบัติ ของ ผลิตภัณฑ์ Dupont Tyvek " ให้แก่พนักงาน บริษัท พีดี เฮ้าส์ จำกัด โดยมี คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ( EXECUTIVE DIRECTOR /PRODUCT SPECIALIST D.O.BOND COMPANY LIMITED )


     บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด จัดอบรมพิเศษในหัวข้อ " คุณสมบัติ ของ ผลิตภัณฑ์ Dupont Tyvek " ให้แก่พนักงาน บริษัท พีดี เฮ้าส์ จำกัด โดยมี คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ( EXECUTIVE DIRECTOR /PRODUCT SPECIALIST D.O.BOND COMPANY LIMITED )


     บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้จัดโครงการ”น้ำใจเล็กๆสู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่” ได้เล็งเห็นถึงการขาดแคลนสิ่งของอุปกรณ์ทางการเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตต่างจังหวัด จึงได้ริเริ่มโครงการเล็กๆเพื่อช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ ให้มีอุปกรณ์ทางการเรียนที่พร้อมใช้งาน


/

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญคุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ( EXECUTIVE DIRECTOR /PRODUCT SPECIALIST D.O.BOND COMPANY LIMITED ) ไปร่วมบรรยายในหัวข้อ วัสดุในงานตกแต่งสถาปัตย์ แก่นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


     บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้ร่วมสนับสนุน และออกบูธงานประชุมใหญ่ สามัญสถาปนิกประจำปี2559 ณ สภาสถาปนิก บรรยากาศภายในงาน ได้รับการตอบรับจาก ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี


งานรดน้ำ-ดำหัว สถาปนิกล้านนาประจำปี 2559

     สมาคมศิษย์เก่าสถาปัตยกรรม ม.ราชมงคลล้านนาฯ , ม.เชียงใหม่ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ม.แม่โจ้ ,ม.พะเยา,ม.นเรศวร จะจัดงานรดน้ำ-ดำหัวสถาปนิก อาวุโสเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)


พิธีรดน้ำดำหัว ประจำ ปี 2559

     บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้จัดพิธี "รดน้ำดำหัว" ประจำ ปี 2559 อันแสดงถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่ หรือ ผู้มีพระคุณ ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษ


สวัสดีปีใหม่ไทย

     คุณธนชาติ เสวตไอยาราม ผู้บริหารงานขาย ได้เป็นตัวแทน บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ไปมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ไทยแก่บจก. ดิจิวิว แอนด์ มอร์


Training BUZON มหานคร

5 เมษายน 2559

Buzon Training and Meeting

     บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้ทำการจัดเทรนนิ่งติดตั้งผลิตภัณฑ์ Buzon DPH Series5ให้กับผู้รับเหมาบริษัท บวิค-ไทย จำกัด ในส่วนของที่พักอาศัยสุดหรูแบรนด์ “เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน”


Buzon Training and Meeting

     สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณี ASA CUP ครั้งที่ 15 ซึ่งมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 32 ทีม โดนแบ่งเป็น 2 รุ่น คือรุ่นอาวุโส 10 ทีม และ รุ่นสมาชิกทั่วไป 22 ทีม


     บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัดได้ไปร่วมงานDinner Talk “เพื่อนแก้ว (ที่) มีค่า” พร้อมกันนี้ยังได้มีประมูลภาพ เพื่อเป็นทุนการศึกษา ให้แก่บุตรสาว อาจารย์ปริญญา แก้วมีค่า


     ทางบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้ไปร่วมออกบูธที่สมาคมสถาปนิก ในพระราชูปถัมภ์ ในหัวข้อเรื่อง Material Seminar ไม้จริง/ ระบบกันปลวก


Buzon Training and Meeting

     บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท เดอ สยาม จำกัด เนื่องในโอกาสเปิดใช้งานอาคาร สำนักงานแห่งใหม่ พร้อมด้วย พิธีทำบุญเลี้ยงพระ


Buzon Training and Meeting

29 กุมภาพันธ์ 2559

Buzon Training and Meeting

     บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก Mr. Laurent Buzon :Director Exports , Mr. Lawrence Lim : Regional Manager SE Asia, Mr. Carlo Cosijns : Regional Manager Asia มาเยี่ยมเยียนบริษัท ฯ


 การแข่งขันกอล์ฟ 60 ปี สมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน

     บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งกอล์ฟ 60 ปี สถาปัตย์ตะโกราย ณ สนามกอล์ฟ พานอราม่า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา


 South Up หยับหรอย สถาปนิกทักษิณ '59'

     สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) และ กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ ได้จัดงานแสดงเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม สำหรับภาคใต้ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “South Up หยับหรอย สถาปนิกทักษิณ '59' เพื่อจัดแสดงวัสดุและผลิตภัณฑ์ และนำเสนอผลงานทาง ด้านสถาปัตยกรรมอันล้ำสมัย มีกิจกรรมภายในงานมากมาย


Training BUZON LIV @49

28 มกราคม 2559

 Training BUZON LIV @49

     ในวันที่ 28 มกราคม 2559 ทางบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้ทำการจัดเทรนนิ่งติดตั้งผลิตภัณฑ์ Buzon DPH Series4 ให้กับผู้รับเหมาบริษัท แสงฟ้า จำกัด ที่ชั้น8 ของคอนโดมิเนียม LIV @49 สุขุมวิท49 เพื่อทำเป็นraise floor สำหรับทำน้ำพุ


Thailand Home Builder Fair 2016 "Chosen House"

27-31 มกราคม 2559

 DOBCL Even | Thailand Home Builder Fair 2016 "Chosen House"

     เมื่อวันที่ 27-31 มกราคม 2559 ในงาน มหกรรมสร้างบ้านและวัสดุก่อสร้าง ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายนวัตกรรม วัสดุก่อสร้าง และ วัสดุตกแต่งอาคาร ได้รับเกียรติจาก บริษัท พีดี เฮ้าส์ จำกัด หนึ่งในผู้นำศูนย์รับสร้างบ้านสำเร็จรูป ได้เลือกสรรผลิตภัณฑ์ DuPont® Tyvek®


  DOBCL Even | พีธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ

     ในวันที่ 18 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา คุณวิชัย วิจิตรประไพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาไทยจึงได้สนับสนุน ทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ


MAONE/fr Trip in THAILAND.

17-19 มกราคม 2559

DOBCL Even |MAONE/fr Trip in Thailand

     ในวันที่ 17-19 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา คุณวิชัย วิจิตรประไพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด และ คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้นำ Mr.Shi Liang Dong - GENERAL MANAGER และ Mr.Xia Wei Zhong - GLOBAL EXPORT MANAGER ผู้บริหารจาก JIANGYIN MINGHUI INTERNATIONAL CO.,LTD. เข้าเยียมชมโครงการที่มีการติดตั้ง...


DOBCL Even | New Year Party 2016 : ปลดปล่อย Hero ในตัวคุณ

     ในวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ทางบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้มีกิจกรรมคืนความสุขให้พนักงาน ณ โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พรีเมียร์ อมาแรนธ์ ทั้งนี้ทางบริษัท ฯ...

Tala Golf 2015

19 พฤศจิกายน 2558

 DOBCL Even | Tala Golf 2015

     ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ สนาม เดอะ เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ( The Legacy Golf Club) บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนกิจกรรม Tala Golf 2015 ของสมาคมภูมิสถาปนิก ประเทศไทย


  DOBCL Even | สัมมนาหลักสูตร Digital Marketing 2016

     ในปัจจุบันเทคโลยีในการสือสารพัฒนาไปมาก ซึ่งทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึง ระบบ Internet ได้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด จึงเล็งเห็นความสำคัญ ของการทำ e-CRM(Electronic Customer Relationship Management) เพื่อส้รางสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทาง internet และ เพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดการข้อมูลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว


DOBCL Even | กิจกรรม ท่องเที่ยวประจำปี ณ อําเภอปราณบุรี

     บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม ท่องเที่ยวประจำปี ณ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการคืนกำไร และเพื่อกระชับความ สัมพันธ์กับลูกค้า นำทีมโดย คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ พร้อมด้วยทีมบริหารงานขายของบริษัท ฯ


DOBCL Even | New Year Party 2016 : ปลดปล่อย Hero ในตัวคุณ

     บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน Thailand Innovation and Design Expo 2015 หรือ T.I.D.E. 2015 ซึ่งเป็นงานแสดงผลงานด้านนวัตกรรมและการออกแบบที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 17-20 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ...


Dinner Talk ที่หาดใหญ่

21 พฤศจิกายน 2557

     กรรมมาธิการสถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด จัดงาน Dinner Talk ภายใต้หัวข้อ "วัสดุตบแต่งยุคใหม่...