วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2561 คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด คุณเชษฐา ทองสุทธิเริญ ผู้จัดการฝ่ายขาย คุณสมจิต บุญโญประสิทธิ์ ผู้จัดการภูมิภาคอาวุโส คุณนิคม จำรัส ผู้จัดการภูมิภาคอาวุโส และ คุณภูวิวรรธน์ เทพบัวแก้ว ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ ได้เดินทางไปร่วมงาน สอง เล เส เริน ณ ย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา จัดโดย สมาคมสถาปนิกทักษิณ ซึ่งภายในงานได้จัดงานนิทรรศการ ให้แขกผู้มีเกียร์ติได้เยี่ยมชม และการสัมมนาทางวิชาการ โดย คุณปรกรณ์ เนมิตรมานสุข และ อาจารย์ก่อเกียรติ ทองผุด