เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้จัด On-Site Training เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ DuPont™ Tyvek® ให้กับบริษัท เอส.จี.เอส.(ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ Tyvek ในประเทศไทย พร้อมด้วย คุณเชษฐา ทองสุทธิเจริญ ผู้จัดการฝ่ายขาย คุณภูวิวรรธน์ เทพบัวแก้ว ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ และ คุณประไพศรี คุณธรรม ผู้บริหารงานพัฒนาธุรกิจ ณ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด - สำนักงานระยอง (บ้านฉาง)