กิจกรรมสมาคมศิษย์เก่าสถาปัตยกรรม มทร.อีสาน (RMUTI) ในงาน " 60 ปี สถาปัตย์เทคโนตระโกราย " ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2559 โดยทาง บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด ได้ร่วมจุดเทียนถวายรำลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และ ร่วมสนับสนุนงานพบปะศิษย์เก่า ทั้งนี้ บริษัท ฯ ได้รับมอบของที่ระลึกในการสนับสนุน จากท่านอาจารย์ธานี คล่องณรงค์ โดยมีคณะผู้บริหารจากบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้แก่ คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ , คุณเชษฐา ทองสุทธิเจริญ , คุณสมจิตร บุญโญประสิทธ์ และ คุณนิคม จำรัส เป็นผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้