เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้รับเกียรติร่วมงาน สภาสถาปนิกพบสถาปนิกภูมิภาค สนับสนุนโดย อนุกรรมการภูมิภาค สภาปสถาปนิก และกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวงการนักออกแบบของไทย ต่างมารวมตัว เพื่อ พบ ปะ สังสรรค์กันและกัน บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ต้องขอขอบคุณในการให้เกียรติเชิญเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยในฐานะที่ บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตกแต่งก่อสร้าง เราจะมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและการบริการให้ดีที่สุดเพื่อตอบโจทย์ ของวงการนักออกแบบไทยอย่างยั่งยืน