ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรมสนับสนุน ASA Badminton 2016 ของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการแข่งขัน และ ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน บริษัท ฯ ต้องขอขอบคุณภาพสวย ๆ จาก สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์