บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด เดินทางเข้าร่วมงานแสดงกระเบื้องระดับโลกที่ดีที่สุด ที่อิตาลี 23-27 ตุลาคม 2019 นายเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ผู้บริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด เดินทางเข้าเยี่ยมชมงาน CERSAIE 2019 งานกระเบื้อง เซรามิคที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เมืองโบโลญญา ประเทศอิตาลี งาน cersaie 2019 นับเป็นงานแสดงสินค้ากระเบื้อง เซรามิคที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุด ตอนนี้ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ เมืองโบโลญญา ประเทศอิตาลี เป็นงานที่รวมผู้ผลิตชั้นนำของโลก และเป็น trendsetter ของวงการ กระเบื้องในโลก ที่มีผู้ผลิตรายใหญ่จากทั่วโลกมาร่วมแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี การผลิตสินค้าใหม่ ๆ อีกทั้งยังเป็นแหล่งนัดพบเจรจาซื้อขายระหว่างผู้ผลิตกับ ตัวแทน จำหน่าย รวมถึงสถาปนิกนักออกแบบ และนักการตลาดจากทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์แง่มุมความคิดการทำธรุกิจ