วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด เข้าพบ อาจารย์สนธยา คงชัย เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ฯ พร้อมทั้งยกกรณีศึกษา Project ในประเทศ และ ต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการใช้งาน