บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด เดินทางร่วมงาน Open House Buzon ประเทศอินตาลี 28-29 ตุลาคม 2019 นายเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ผู้บริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด เดินทางร่วมงาน OPEN HOUSE ของ BUZON โดยไปในฐานะ Sole Distributors ประจำประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมชมงานและพูดคุยกับทางทีมงานของ Buzon เพื่อแลก เปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทำงานและการใช้งาน ของตัวผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงตัวยกระดับพื้นจากหลายแบรนด์ดังทั่วโลกมาร่วมกันในงานเดียว จากนั้น ปิดท้ายด้วย กิจกรรม Meeting ของ Buzon ที่ให้ผู้ผลิตกับตัวแทนจำหน่าย รวมถึงสถาปนิกนักออกแบบ พูดคุยในแง่มุมความคิดของการธุรกิจและ สร้างสานสัมพันธ์อันดีงามต่อกัน