คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการผู้บริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด นำทีมขายเข้าชมสายการผลิต ของผลิตภัณฑ์ Kreen+ รุ่น Krip N Go เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ทางบริษัท ฯ กำหนด และเพื่อให้พนักงานขาย ได้เห็นกระบวนการผลิต ที่ละขั้นตอน อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่งใจให้กับลูกค้า ที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ ต่อไป