เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ทางบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้จัด On-Site Training เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ Buzon DPH Series ให้แก่ฝ่ายออกแบบ/สถาปนิกโครงการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการในประเทศ/ต่างประเทศ บริษัท รัชดาหินอ่อน จำกัด โดยมี คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ผู้เชี่ยวชาญ ผลิตภัณฑ์ยกพื้นในประเทศไทยให้ความรู้ และแนะนำวิธีการใช้งานต่างๆ พร้อมตอบข้อซักถามในการใช้งานต่าง ๆ และ แลกเปลี่ยนประสบการณืในการทำงานการใช้งานหลักๆ