วันที่ 7 มิถุนายน 2561 คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด คุณเชษฐา ทองสุทธิเจริญ ผู้จัดการฝ่ายขาย และ คุณภูวิวรรธน์ เทพบัวแก้ว ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ พร้อมทั้ง ฝ่ายขาย เข้าเยียมชมโครงการ The Line Ratchathewi (เดอะไลน์ ราชเทวี) เพื่อชมการติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ Buzon โซนพักผ่อน ของโครงการ ทั้งนี้ คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ได้แนะนำการติดตั้งผลิตภัณฑ์ Buzon แก่ผู้รับเหมา เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น