วันที่1 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นเดือนที่มีวันสำคัญ นั่นคือ วันแม่ แต่เดี๋ยว! มันไม่เกี่ยวกัน ประเด็นคือทางบริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด ได้รับการติดต่อจาก บริษัท Habita Architect จำกัด ให้ไปนำเสนอผลิตภัณฑ์ Dupont Tyvek ทางบริษัทฯ จึงไม่รอช้า จัดทีมงานมืออาชีพสตาร์ทรถ ไปเสนอผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทันที พร้อมได้นำผลิตภัณฑ์อื่นที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับ Dupont Tyvek ไปด้วย ทั้งนี้การนำเสนอผลิตภัณฑ์เป็นไปด้วยความสร้างสรรค์ เพราะทาง บริษัท Habita Architect จำกัด ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับหลายๆโปรเจคที่จะนำไปใช้ ทำให้การพบกันในครั้งนี้เต็มไปด้วยสาระความรู้ ทางบริษัท ฯ รู้สึก ขอบพระคุณ Mr. Richard Morris (Project Manager) และ Mr. Rachakorn Thanyamongkolchai (Architect) เป็นอย่างมาก ที่ให้โอกาสบริษัท ฯ ในครั้งนี้