ในวันที่ 20 กันยายน 2018 ที่ผ่านมา คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้รับเกียรติจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็น ผู้บรรยายพิเศษ หัวข้อ ผลิตภัณฑ์ยกพื้น Buzon ให้แก่ นิสิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทาง กรณีศึกษาการออกแบบ และการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ของวงการออกแบบปัจจุบันและในอนาคตของประเทศไทย #ชมรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ที่ : 👉 http://www.buzon-th.com