Mr. Carlo Cosijns (ผู้จัดการภูมิภาคเอเชียของ Buzon) ได้รับเกียรติเป็นหนึ่งในผู้แสดงสินค้าในงาน ASA Expo 2019 พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับนวัตกรรมยกพื้น Buzon ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประเทศทั่วโลกเลือกใช้ สามารถเข้าใช้ชมโปรเจคต่างๆได้ที่ www.buzon-th.com