คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพร กรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด ร่วมสนับสนุน ผลิตภัณฑ์ Kreen+ รุ่น Krip N Go ชุดปลูกสวนแนวตั้ง เพื่อใช้ในงาน มหัศจรรย์ไม้เมืองหนาว ครั้งที่ 7 ทิวลิปบานที่ระยอง ในวันที่ 9-15 สิงหาคม 2561 นี้ ซึ่งรายได้ทั้งหมดสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด