บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการสภาสถาปนิกพบสถาปนิกภูมิภาค ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยสภาสถาปนิก เพื่อเป็นการ พัฒนาวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรม และนำความรู้จากการเข้าร่วมอบรมสัมมนาไปใช้ในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมให้เกิดมาตราฐานที่ดี ในครั้งนี้ คุณเชษฐา ทองสุทธิเจริญ ผู้จัดการฝ่ายขายบริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด เดินทางเข้าร่วม งาน ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562