เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทางกรรมมาธิการสถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด จัดงาน Dinner Talk ภายใต้หัวข้อ "วัสดุตบแต่งยุคใหม่ เพื่องานก่อสร้างยุคใหม่"