ในวันที่13 กรกฎาคม 2559 ทางบริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก Patheryn Chong (Key Account manager) and Kei Funatsu (Sales & Development Manager) เดินทางมาเยี่ยมชมบริษัทพร้อมกับแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของทางDupont Tyvek (หนึ่งในระบบปกป้องเพื่อใช้งานในภูมิสภาพต่างๆ วัสดุมีความสามารถ ระบายอากาศ เพื่อใช้ในงานป้องกันน้ำ ระบายความชื้นใต้หลังคา) และยังได้อัพเดทข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมในท้องตลาด ณ ขณะนี้ด้วย ทางบริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด ซึ่งเป็น Sole-Distributor of Southeast Asia จึงขอขอบคุณการเดินทางมาเยี่ยมชมในครั้งนี้ ทำให้ทางบริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมอันเป็นประโยชน์ต่อไป