ร่วมงานทำบุญครบรอบ 30 ปี สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย(TALA) วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ซึ่งมีคุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด และ คุณภูวิวรรธน์ เทพบัวแก้ว ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ เดินทางไปร่วมงาน ทำบุญครบรอบ 30 ปี สมาคมภูมิสถาปนิก ประเทศไทย(TALA) พร้อมทั้งยังได้มีโอกาสพูดคุยกับ คุณพงษ์ศักดิ์ เหล่ามานะเจริญ นายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด ขออวยพรให้ สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทยอยู่คู่กับประเทศไทย ตราบนานเท่านาน