ในวันที่ 23-25 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาบริษัท ฯ จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี ณ โรงแรม มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จ.กระบี่ ในหลักสูตร " เพิ่มศักยภาพในการทำงาน " โดย อ.วายุพงศ์ จันทร์ศิริ (ชัยยี่) ในวันแรก อ.ชัยยี่ ได้แนะนำวิธีการทำงานในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมเพื่อให้ทุกคนทำเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกัน และเพิ่มความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น