บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด โดยคุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ พร้อมทีมผู้บริหารงานขาย ได้รับเกียรติจาก สมาคมศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อเข้าร่วมงานคืนสู่เหย้า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เก็บละมุด ครั้ง ที่ 6 series “SALMON NIGHT REUNION “ ณ THE CAVALRY CLUB พหลโยธิน ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งบรรยากาศภายในงาน ตลบอบอวลไปด้วย ความสุข และมิตรภาพตลอดทั้งงาน นอกจากนี้ คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ได้รับของที่ระลึกจากสมาคมศิษย์เก่า