สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย จัดงาน TALA GOLF 2016 ณ สนามกอล์ฟ LEGACY GOLF CLUB ถนนรามอินทรา โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกของสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ผู้สนับสนุนสมาคมฯ และเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรม ของสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 ในวันดังกล่าว บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม และ ต้องของแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน ทั้งนี้ บริษัท ฯ ได้นำสินค้าไปร่วมจัดแสดง ได้แก่ Maone/fr Buzon Tyvek