วันที่ 8-11 มิถุนายน 2560 บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้เข้าร่วมงาน มหกรรมบ้านและวัสดุก่อสร้าง โดย สมาคมรับสร้างบ้าน ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี ซึ่งบรรยากาศภายในงานได้มีการแนะนำ ผลิตภัณฑ์ สวนแนวตั้ง Kreen+ แก่ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน เป็นอย่างมาก