ทางบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้จัดโครงการ”น้ำใจเล็กๆสู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่” ได้เล็งเห็นถึงการขาดแคลนสิ่งของอุปกรณ์ทางการเรียนสำหรับโรงเรียนในเขตต่างจังหวัด จึงได้ริเริ่มโครงการเล็กๆเพื่อช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ให้มีอุปกรณ์ทางการเรียนที่พร้อมใช้งาน ทางบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งเล็กๆที่เรามอบให้ในวันนี้จะสามารถช่วยเหลือเด็กๆที่จะเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติได้