ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 ทางบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก Mr. Lawrence Lim : Regional Manager SE Asia, Mr. Carlo Cosijns : Regional Manager Asia ซึ่งเป็นProduct Specialist(Buzon)ประจำภาคพื้นAsia Pacific เดินทางมาพบคุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพเพื่อปรึกษาเรื่องธุรกิจที่ทางบริษัท ฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ยกพื้นสำเร็จรูป(Buzon)แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และในโอกาสเดียวกันนี้ทางบริษัท ฯได้นำทั้ง 2ท่าน เข้าเยี่ยมชมโครงการตึก”มหานคร” ซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน พร้อมกันนี้ Mr. Lawrence Lim, Mr. Carlo Cosijns ได้เข้าพบกับบริษัทสถาปนิกชั้นแนวหน้าของเมืองไทย ได้แก่
1.บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2.Landscape Architects of Bangkok Co.,Ltd
3.Duangrit Bunnag Architect Limited
ทั้งนี้ยังได้อธิบายผลิตภัณฑ์อันหลากหลาย พร้อมยกตัวอย่าง project reference ของหลายๆประเทศซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและกรณีศึกษา พร้อม ทั้งยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งBuzon เป็นระบบยกพื้นสำเร็จรูปที่ล้ำสมัยและกำลังได้รับความนิยมในประเทศไทย