ในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2560 Mr. Carlo Cosijns : Regional Manager Asia และ Mr. Lawrence Lim : Regional Manager SE Asia ผู้บริหารระดับสูงจาก Buzonผลิตภัณฑ์ยกพื้น พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ในโอกาสนี้บริษัทฯ และ Buzon Team ได้เข้าพบคณะผู้ออกแบบแนวหน้าของเมืองไทย อธิเช่น Design 103 , ARba เป็นต้น พร้อมนำเสนอ Project Reference แก่สถาปนิก-ผู้ออกแบบ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นแนวทางในการต่อยอดการออกแบบต่อไป