ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2559 ทางบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก Mr. Lawrence Lim : Regional Manager SE Asia, Mr. Carlo Cosijns : Regional Manager Asia ซึ่งเป็นProduct Specialist(Buzon)ประจำภาคพื้น Asia Pacific เดินทางมาเพื่อพบปะ สถาปนิกชั้นแนวหน้าของเมืองไทย ได้แก่
- Ixora design
- 27 Engineering
- Architect PL design
และในโอกาสเดียวกันนี้ทางบริษัท ฯได้นำทั้ง 2ท่าน เข้าเยี่ยมชม หนึ่งใน Project Reference ของ BUZON ได้แก่โครงการตึก ”มหานคร” ซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน มีจำนวน 77 ชั้น ซึ่งจะมีการเปิดตัวตึกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559