เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้รับเกียรติร่วมงาน สถาปัตย์กลับบ้าน เป็น สมาคมศิษย์เก่า สถาปัตยกรรม มทร.อีสาน ต่างมารวมตัว เพื่อ พบ ปะ สังสรรค์กัน ในกลุ่มวงการนักออกแบบไทย บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ต้องขอขอบคุณในการ ให้เกียรติเชิญเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยในฐานะที่ บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุตกแต่งก่อสร้าง เราจะพัฒนาสินค้าและบริการ ให้ดีที่สุดเพื่อตอบโจทย์วงการนักออกแบบของไทย