ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ทางบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้ร่วม สนับสนุน งานสัมมนา และจัดกิจกรรม ออกบูธ ในหัวข้อ Material Seminar “Architectural Metal works” ณ สมาคมสถาปนิก ในพระราชูปถัมภ์ ซึ่งบรรยากาศภายในงาน ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัท ฯ นำไปจัดแสดงเป็นจำนวนมาก สามารถติดตามกิจกรรมดีๆ และ Update ข่าวสารใหม่ๆกับเราได้ที่ www.dobcl.com หรือทาง www.facebook.com/dobcl