ในวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ทางบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้ร่วม สนับสนุน งานสัมมนา และจัดกิจกรรม ออกบูธ ในหัวข้อ Material Seminar “ระบบกันซึม” ณ สมาคมสถาปนิก ในพระราชูปถัมภ์ ซึ่งบรรยากาศภายในงาน ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมงานชื่นชอบผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัท ฯ นำไปจัดแสดงเป็นอันมาก สามารถติดตามกิจกรรมดีๆ และ Update ข่าวสารใหม่ๆกับเราได้ที่ www.dobcl.com หรือทาง www.facebook.com/dobcl