ในวันที่ 18-20 มิถุนายน 2559 กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการอบรมความรู้กฎหมายควบคุมอาคาร และกิจกรรมทัศนศึกษาจังหวัดกระบี่ ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพสถาปนิก และวิศวกรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สถาปนิกจังหวัดสงขลา, จังหวัดปัตตานี, จังหวัดยะลา, จังหวัดนราธิวาส, จังหวัดกระบี่, จังหวัดสุราษฏร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต มากกว่า150ท่าน ทั้งนี้ ทางบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ต้องขอขอบพระคุณ กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มา ณ ที่นี้ ที่ได้จัดกิจกรรมดีๆเพื่อให้ทางบริษัทฯ และสถาปนิกได้สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกัน