ในวันที่ 23 เมษายน 2559 ทางบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนและออกบูธงานประชุมใหญ่สามัญสถาปนิกประจำปี2559 ณ สภาสถาปนิก บรรยากาศภายในงาน ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี มีการนำเอาสินค้านวัตกรรมใหม่ๆของทางบริษัท ฯ ไปร่วมออกบูธด้วย อาธิเช่น Buzon และ Kreen+ ซึ่งเป็นสินค้านวัตกรรมตอบโจทย์หลายๆด้าน ซึ่งเข้าผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจระบบการทำงานของสินค้านวัตกรรมเหล่านี้อย่างยิ่ง ทุกท่านสามารถติดตามกิจกรรมดีๆ และ Update ข่าวสารใหม่ๆกับเราได้ที่ www.dobcl.com