สมาคมศิษย์เก่าสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดงาน กอล์ฟ สถาปัตย์ตะโกราย ครั้งที่ 3 ในวันที่ 7 เมษายน 2561 ณ สนามแรนโช ชาญ วีร์ คันทรีคลับ เขาใหญ่ การแข่งขันในครั้งนี้ บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด ได้ส่งทีมเข้าร่วมดวลวงสวิง นำทีมโดย คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ซึ่งผลการแข่งขันจะไม่ขอพูดถึงเน้นสร้างความสัมพันธ์ กับ กับผู้ร่วมงานเป็นหลักมากกว่า บริษัทฯ ขอขอบคุณ สมาคมศิษย์เก่าสถาปัตยกรรม ที่ได้จัดกิจกรรมดี ๆ และให้เราเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมดังกล่าว