คุณสมจิต บุญโญประสิทธิ์ ผู้จัดการภูมิภาคอาวุโส บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด เข้าร่วม งานมุทิตาจิตสถาปนิกอาวุโส สถาปนิกทักษิณ ปี 2018 ที่จัดโดย กรรมมาธิการสถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2561ณ ร้าน Cello Ville ณ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา