เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 คุณเชษฐา ทองสุทธิเจริญ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด และ คุณนิคม จำรัส ผู้จัดการภูมิภาคอาวุโส บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด เดินทางร่วมงาน Dinner Talk จัดโดยกลุ่ม UDMVD (อยู่-ดี-ไม่-ว่า-ดี) ณ ร้านอาหาร ทรูแชร์ จังหวัดอุดรธานี เวลา 18.00 น -24.00 น เพื่อเป็นการรวบรวม สมาชิกมาพบปะ และแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ พร้อม อัพเดตงานที่กำลังออกแบบและก่อสร้างอยู่ รวมไม่ถึงการเปิดโอกาส ให้ผู้สนับสนุนงานได้นำเสนอสินค้าใหม่ ๆ รวมไปถึง วิธีการใช้งาน การติดตั้งวัสดุ และนำเสนอผลงานที่ผ่าน ๆ มาแก่สมาชิกให้ได้รู้จักมากยิ่งขึ้น