เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ผู้บริหารบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้รับเกียรติร่วมงาน TALA awards night 2018 ซึ่งเป็นงานที่เหล่าสถาปนิกของไทยต่างมาร่วมงาน พบ ปะ สังสรรค์ ซึ่งกันและกัน บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ต้องขอขอบคุณที่ TALA ( สมาคมภูมิสถาปนิก) ให้เกียรติเชิญมางานในครั้งนี้ด้วยในฐานะที่ บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย วัสดุตกแต่งก่อสร้าง เราจะพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีที่สุดเพื่อตอบโจทย์วงการนักออกแบบของไทย