ในวันที่ 22เมษายน 2559 คณะกรรมาธิการสถาปนิกล้านนาฯ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าสถาปัตยกรรม ม.ราชมงคลล้านนาฯ , ม.เชียงใหม่ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ม.แม่โจ้ ,ม.พะเยา,ม.นเรศวร จะจัดงานรดน้ำ-ดำหัวสถาปนิกอาวุโสเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ซึ่งเป็นธรรมเนียมประเพณีที่ปฎิบัติสืบทอดกันมาทุกๆปีเพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์และผู้อาวุโส สร้างความสมานสามัคคีกันในหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่อาคารที่ทำการสมาคมสถาปนิกสยามฯ (ล้านนา) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เวลา 16:00-22:00 น. บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความชื่นมื่น และความสนุกสนาน ในครั้งนี้บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ในปีต่อ ๆ ไป