บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้ร่วมสวัสดีปีใหม่ไทยแก่บจก. ดิจิวิว แอนด์ มอร์ ในวันที่8 เมษายน 2559 โดย คุณธนชาติ เสวตไอยาราม ผู้บริหารงานขาย บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด เดินทาง ไปมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ไทยแก่บจก. ดิจิวิว แอนด์ มอร์ เพื่อขอบพระคุณที่ทางบจก. ดิจิวิว แอนด์ มอร์ ให้การสนับสนุนบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด มาโดยตลอด สุดท้ายนี้ ขอให้บจก. ดิจิวิว แอนด์ มอร์ เจริญก้าวหน้า ประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีตลอดไป