ในวันที่29-31 มกราคม 2559 สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) และ กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ ได้จัดงานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สำหรับภาคใต้ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “South Up หยับหรอย สถาปนิกทักษิณ '59' เพื่อจัดแสดงวัสดุและผลิตภัณฑ์และนำเสนอผลงานทางด้านสถาปัตยกรรมอันล้ำสมัย มีกิจกรรมภายในงานมากมาย อาธิเช่น กิจกรรมให้ความรู้, การแข่งทักษะทางวิชาการ, และฯลฯ ทั้งนี้ทางบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ขอขอบพระคุณ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) และ กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ ที่เชิญไปร่วมงานดีๆในครั้งนี้