วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการ กอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 19 ภายใต้ชื่อ "Golf for the Sea...เพื่อพิทักษ์ทะเลไทย"ที่จัดโดย กล้วยน้ำไทยมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบทุนอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลไทย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 19 ในครั้งนี้ คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ซึ่งผลการแข่งขันเราอย่าไปสนใจครับ เรามาสนใจว่ากิจกรรมนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อท้องทะเลไทยก็พอ