ในวันที่ 26 มีนาคม 2559 ทางบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด หนึ่งผู้สบับสนุน และผู้ร่วมงาน Dinner Talk “เพื่อนแก้ว (ที่) มีค่า” ภายในงานทางบริษัท ฯ ได้ประมูลภาพ ซึ่งรายได้จากการประมูล มอบเป็นทุนการศึกษา ให้แก่บุตรสาวอาจารย์ปริญญา แก้วมีค่า อีกทั้ง คุณวิชัย วิจิตรประไพ ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ได้ร่วมสมทบทุนเพิ่มเติมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่บุตรสาวอาจารย์ปริญญา แก้วมีค่า ให้ประสบแต่ความสุข และ ความโชคดี นับจากนี้ตลอดไป