เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณี ASA CUP ครั้งที่ 15 ซึ่งมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 32 ทีม โดนแบ่งเป็น 2 รุ่น คือรุ่นอาวุโส 10 ทีม อายุ 38 ปีขึ้นไป, รุ่นสมาชิกทั่วไป 22 ทีม ในวันดังกล่าว บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้ร่วมสนับสนุน และได้นำของที่ระลึกมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานและครึกครื้นทั้งทางฝ่ายผู้เข้าแข่งขัน ผู้จัดกิจกรรมและผู้ร่วมสนับสนุน โดยบริษัท ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ทุก ๆ ปี