วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด และ คุณเชษฐา ทองสุทธิเจริญ ผู้จัดการฝ่ายขาย เดินทางไปประเทศมาเลเซีย เพื่อเข้าพบตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยกพื้น Buzon ในประเทศมาเลเซีย ในครั้งนี้ ทีมงาน Buzon ได้พาคุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ และคุณเชษฐา ทองสุทธิเจริญ เข้าชม Project Ref. ณ ชั้น 88 รอบ roof top ตึกแฝดปิโตรนาส ประเทศมาเลเซีย