วันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2560 เดินทางร่วมงานฉลองครบรอบ 30 ปี Buzonพร้อมทั้ง เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมของประเทศเบลเยียม และ เข้าชมงานแสดงสินค้านานาชาติ ที่ประเทศฝรั่งเศส