เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 คุณเชษฐา ทองสุทธิเจริญ ผู้จัดการฝ่ายขาย คุณภูวิวรรธน์ เทพบัวแก้ว ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วย คุณชัยพงษ์ ประดิษฐ์มณีโชติ ผู้บริหารงานขาย ได้นำ Mr. Carlo Cosijns : Regional Manager Asia ซึ่งเป็น Product Specialist(Buzon)ประจำภาคพื้น Asia Pacific เข้าพบทีมออกแบบจาก VV desine และ HB design Artchitect เพื่ออธิบายผลิตภัณฑ์ Buzon พร้อมยกตัวอย่าง project reference ของหลายๆประเทศซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่เพื่อเป็นแนวทาง ในการออกแบบและกรณีศึกษาพร้อม ทั้งยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งBuzon เป็นระบบยกพื้นสำเร็จรูปที่ล้ำสมัยและกำลังได้รับความนิยมในประเทศไทย