12 กรกฎาคม 2561 คุณเชษฐา ทองสุทธิเจริญ ผู้จัดการฝ่ายขาย และ คุณภูวิวรรธน์ เทพบัวแก้ว ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ ได้นำ Mr. Carlo Cosijns : Regional Manager Asia ซึ่งเป็น Product Specialist(Buzon) ประจำภาคพื้น Asia Pacific และ Mr. Lawrence Lim : Regional Manager SE Asia เข้าพบทีมออกแบบจาก Shma Company Limited, Landscape Collaboration และ ARCHITECTS 49 LIMITED เพื่ออธิบายผลิตภัณฑ์ Buzon พร้อมยกตัวอย่าง project reference ของหลายๆประเทศ ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่เพื่อเป็นแนวทาง ในการออกแบบและกรณีศึกษาพร้อม ทั้งยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งBuzon เป็นระบบยกพื้นสำเร็จรูปที่ล้ำสมัยและกำลังได้รับความนิยมในประเทศไทย