เมื่อ11 กรกฎาคม 2561 บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Enlarging and Managing Flexible Green Space แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยMr. Carlo Cosijns : Regional Manager Asia - Product Specialist(Buzon) ประจำภาคพื้น Asia Pacific เดินทางมายัง ประเทศไทย ได้ร่วมบรรยายให้แก่นักศึกษา ซึ่งในวันดังกล่าว ท่านวิทยากรได้ยกกรณีศึกษา Project ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทาง ศึกษาการออกแบบ และการพัฒนาความรู้ในอนาคต เต็มไปด้วยความรู้ใหม่ๆ เป็นการช่วยการพัฒนาอนาคตในวงการออกแบบ ของประเทศไทย